Maklumat Kursus
Nama Kursus : Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2018
Kod Kursus : KPB0021C
Tarikh Kursus : 24/09/2018 - 28/09/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.

Pengurus Kursus : Khairulnahar Bin Jamaluddin
Pegawai untuk Dihubungi : Khairulnahar Bin Jamaluddin, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : khairulnahar@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847245, 03-20847326,