Maklumat Kursus
Nama Kursus : ETOS Perkhidmatan Awam Bil.3/2018
Kod Kursus : KEA0039
Tarikh Kursus : 28/08/2018 - 30/08/2018
Kumpulan Sasaran : Perlaksana I dan II
Tempat Kursus : BILIK PUSAT SUMBER ELEKTRONIK ARAS 4, BLOK C3, KOMPLEKS C, JPA 62510 W.P Putrajaya, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasi lapan (8) nilai etos semasa melaksanakan tugas sebagai penjawat awam;
ii) Mengenal pasti kepentingan pembudayaan etos dalam perkhidmatan awam; dan
iii) Memahami kepentingan berintegriti dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pengurus Kursus : Hamidah Hamlinda Binti Salamun
Pegawai untuk Dihubungi : Hamidah Hamlinda Binti Salamun, Rozlinda Binti Ismail  
E-mel Dihubungi : hamlinda@intanbk.intan.my, rozlinda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7556, 0320847677,