Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Kewangan Korporat (Siri 2)
Kod Kursus : KFB002
Tarikh Kursus : 24/09/2018 - 26/09/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA JALAN BUKIT KIARA, 50480 KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenalpasti sumber dana yang memberi pulangan optimum mengikut piawaian industri.
ii) Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan Kewangan Awam yang baik secara holistik dari segi pelaburan dan pembiayaan.
iii) Meningkatkan kemahiran dan pengalaman menganalisa dalam proses penyelesaian isu berkaitan pengurusan Kewangan Awam.

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Muhammad Fikri Bin Ramli  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, fikri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-20847344,