Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Kewangan Korporat (Siri 2)
Kod Kursus : KFB002
Tarikh Kursus : 24/09/2018 - 26/09/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2, BLOK B INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BUKIT KIARA JALAN BUKIT KIARA, 50480 KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Menambahkan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan Kewangan Awam yang baik secara holistik berasaskan amalan sektor swasta;
ii) Meningkatkan kemahiran dan pengalaman bagi mengenal pasti penyelesaian kepada permasalahan berkaitan pengurusan kewangan Kewangan Awam mengguna pakai kemahiran analisis sektor swasta dan;
iii) Mengenalpasti sumber dana yang memberi pulangan optimum mengikut piawaian.
iv) Meningkatkan komitmen dalam menguruskan Kewangan Awam yang berpaksikan kepada amanah dan tanggungjawab yang dipikul oleh Pegawai Kanan Kerajaan.

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Muhammad Fikri Bin Ramli  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, fikri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-20847344,