Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Negara Bangsa Bilangan 2/2019
Kod Kursus : KEA0038
Tarikh Kursus : 12/03/2019 - 14/03/2019
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : BILIK KULIAH A1, BLOK A INTAN BUKIT KIARA JALAN BUKIT KIARA, 50480 KUALA LUMPUR
Yuran: RM30
Nota Tambahan: Keutamaan akan diberi kepada Kumpulan PdanP dan Pengurusan Tertingg

Objektif : i) Melahirkan penjawat awam yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap negara
ii) Membentuk pemahaman yang nyata dan sedar (conscious) mengenai asas-asas pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa
iii) Menyemai prinsip tadbir urus negara yang memartabatkan nilai-nilai moral, agama, sejarah, budaya, tradisi dan alam pandangan (worldview) tempatan
iv) Melahirkan pentadbir awam yang sensitif dan inklusif terhadap keperluan sosial semua lapisan komuniti negara

Pengurus Kursus : Pushpa Binti Al Bakri Devadason
Pegawai untuk Dihubungi : Pushpa Binti Al Bakri Devadason, Nurhuda Binti Jaafar  
E-mel Dihubungi : nurhuda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7385,