Maklumat Kursus
Nama Kursus : RBTCS: Effective Data Mining and Charting
Kod Kursus : KCA0115
Tarikh Kursus : 18/06/2019 - 19/06/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 27-40
Tempat Kursus : Makmal Siber 2, Aras 2, Bangunan IMATEC INTAN Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasi pembersihan (Extraction, Transformation and Loading) dan menyempurnaan data menggunakan perisian Microsoft Excel 2013 dengan betul.
ii) Mengeksplorasi data menggunakan Pivot Table dengan betul
iii) Membina dan menganalisis data dengan menggunakan pelbagai carta di Microsoft Excel 2013 dengan betul

Pengurus Kursus : Kartini Binti Jailani
Pegawai untuk Dihubungi : Kartini Binti Jailani, Nur Syafirah Binti Abdullah Hashim  
E-mel Dihubungi : kartini.jailani@intanbk.intan.my, syafirah@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7874, 03-2084 7702,