Maklumat Kursus
Nama Kursus : Data Science Fundamentals
Kod Kursus : KCA0073
Tarikh Kursus : 12/03/2019 - 14/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Siber1, Aras 2, i-IMATEC INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur
Yuran: RM30
Nota Tambahan: Peserta kursus perlu membawa laptop sendiri untuk keperluan kursus

Objektif : i) Menerangkan konsep data science di dalam analitik data
ii) Menggunakan perisian RStudio dan pengaturcaraan R untuk analisa dan memanipulasi use-cases datasets sebenar
iii) Mengenalpasti kaedah manipulasi data dan kemahiran analisis data

Pengurus Kursus : Kartini Binti Jailani
Pegawai untuk Dihubungi : Kartini Binti Jailani, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : kartini.jailani@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7874, 0320847723,