Maklumat Kursus
Nama Kursus : Machine Learning for Data Science
Kod Kursus : KCA0125
Tarikh Kursus : 05/08/2019 - 08/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Bilik Siber 1, level 2, bangunan i-IMATEC INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur
Yuran: RM30
Nota Tambahan: Kursus Prasyarat : Data Science Fundamentals dan Data Science for Big Data Analytics serta peserta dikehendaki membawa laptop masing-masing

Objektif : i) Menerangkan konsep Machine Learning dengan betul
ii) Menerangkan algoritma di dalam Machine Learning seperti Supervised dan Unsupervised Algorithm dengan betul dan
iii) Menggunakan pengaturcaraan R Programming untuk menghasilkan algoritma Machine Learning yang betul

Pengurus Kursus : Kartini Binti Jailani
Pegawai untuk Dihubungi : Kartini Binti Jailani, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : kartini.jailani@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7874, 03-20847797,