Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Etika Kerja: Gamifikasi
Kod Kursus : KEA0039
Tarikh Kursus : 06/08/2019 - 07/08/2019
Kumpulan Sasaran : Perlaksana I dan II
Tempat Kursus : BILIK SERI KIAMBANG 3, ARAS 3, BLOK AKADEMIK INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenalpasti kepentingan pembudayaan etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.
ii) Menyenaraikan kepentingan etika kerja profesional ketika melaksanakan tugas sebagai penjawat awam.
iii) Mengaplikasi lapan nilai etos sebagai etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.

Pengurus Kursus : Hamima Madona Binti Hussain
Pegawai untuk Dihubungi : Hamima Madona Binti Hussain, Rozlinda Binti Ismail  
E-mel Dihubungi : rozlinda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 20847351, 0320847677,