Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia
Kod Kursus : KEA0030
Tarikh Kursus : 09/07/2019 - 10/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 27-48
Tempat Kursus : BILIK SERI KIAMBANG 3, ARAS 3, BLOK AKADEMIK INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenalpasti kepentingan pembudayaan etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.
ii) Menyenaraikan peranan penyelia meningkatkan etika kerja perkhidmatan awam.
iii) Mengaplikasi solusi permasalahan etika kerja perkhidmatan awam berdasarkan pekeliling sedia ada.

Pengurus Kursus : Hamima Madona Binti Hussain
Pegawai untuk Dihubungi : Hamima Madona Binti Hussain, Rozlinda Binti Ismail  
E-mel Dihubungi : rozlinda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 20847351, 0320847677,