Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 2)
Kod Kursus : KFA0018
Tarikh Kursus : 05/08/2019 - 07/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2 BLOK B KLUSTER EKONOMI & KEWANGAN AWAM INTAN BUKIT KIARA, 50480, KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan piawaian-piawaian perakaunan berdasarkan Malaysian Public Sector Accounting Standards.
ii) Menyenarai dan merekod urusniaga-urusniaga dengan tepat mengikut klasifikasi akaun yang betul
iii) Mentafsir dan menganalisa maklumat perakaunan dari Penyata Kewangan untuk tujuan pelaporan, perancangan dan kawalan pengurusan kewangan

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Shafinaz Binti Abdul Wahab  
E-mel Dihubungi : shafinaz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847367,