Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 3)
Kod Kursus : KFA0018
Tarikh Kursus : 24/09/2019 - 26/09/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2 BLOK B KLUSTER EKONOMI & KEWANGAN AWAM INTAN BUKIT KIARA, 50480, KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pengetahuan dan kefahaman berhubung konsep, prinsip dan andaian perakaunan.
ii) Meningkatkan kemahiran dan kompetensi peserta untuk merekodkan urus niaga kewangan dengan betul.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Muhammad Fikri Bin Ramli  
E-mel Dihubungi : fikri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847344,