Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 1)
Kod Kursus : KFA0018
Tarikh Kursus : 05/03/2019 - 07/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2 BLOK B KLUSTER EKONOMI & KEWANGAN AWAM INTAN BUKIT KIARA, 50480, KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan piawaian-piawaian perakaunan berdasarkan Malaysian Public Sector Accounting Standards.
ii) Menyenarai dan merekod urusniaga-urusniaga dengan tepat mengikut klasifikasi akaun yang betul.
iii) Mentafsir dan menganalisa maklumat perakaunan dari Penyata Kewangan untuk tujuan pelaporan, perancangan dan kewangan operasi dan kewangan pengurusan.

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-2084 7296,