Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1)
Kod Kursus : KFA001
Tarikh Kursus : 09/04/2019 - 11/04/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, ARAS 2 BLOK B KLUSTER EKONOMI & KEWANGAN AWAM INTAN BUKIT KIARA, 50480, KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasi teknik penilaian nisbah kewangan (financial ratio analysis) untuk menilai prestasi perniagaan menggunakan maklumat yang terdapat dalam penyata kewangan.
ii) Mengenalpasti jenis dan tujuan pelaporan setiap Penyata Kewangan yang diwajibkan oleh Piawaian Perakaunan yang berkuatkuasa.
iii) Mentaksir hasil penilaian nisbah kewangan dan mengesyor cadangan-cadangan penambahbaikan dengan lebih berkesan.
iv) Menerangkan hubungan pelbagai nisbah kewangan dan kaitannya dalam usaha meningkatkan keuntungan dan kecairan sesebuah perniagaan.

Pengurus Kursus : Adib Haslan Bin Badrol Hisham
Pegawai untuk Dihubungi : Adib Haslan Bin Badrol Hisham, Muhammad Fikri Bin Ramli  
E-mel Dihubungi : adibhaslan@intanbk.intan.my, fikri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 320847463, 03-20847344,