Maklumat Kursus
Nama Kursus : Masterclass On Civil Service Governance
Kod Kursus : KPB0027
Tarikh Kursus : 18/02/2019 - 22/02/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Seri Zamrud, Aras 1, Blok B INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenal pasti perbezaan konsep antara 'Public Administration', 'New Public Management', dan 'New Public Governance'
ii) Menyatakan kepentingan konsep tadbir urus dalam sektor awam
iii) Menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea untuk penambahbaikan penyampaian perkhidmatan sedia ada dengan mengunapakai 'Four-Governance Model Framework'

Pengurus Kursus : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa
Pegawai untuk Dihubungi : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa, Nurul Husna Binti Asura  
E-mel Dihubungi : anaz@intanbk.intan.my, nurulhusna@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7509, 03-20847767,