Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2018
Kod Kursus : KEA00041
Tarikh Kursus : 23/10/2018 - 25/10/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Bilik Kuliah BKA1, Aras 1, Blok 1 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur.
Yuran: RM30

Objektif : i) Peserta akan mampu mengurus diri dengan berkesan melalui pemantapan kaedah pengurusan emosi dan kawalan minda bawah paras sedar/ Emotional Spiritual Intelligent (ESI) dalam kontek organisasi dan kehidupan keseluruhan.
ii) Peserta akan membangun kemahiran mengurus emosi diri dengan lebih baik dan menangani emosi orang lain dengan bijaksana terutama dalam situasi konflik dan kritikal sekaligus mewujudkan suasana yang harmoni dan kondusif.
iii) Peserta akan mempunyai kesedaran yang tinggi dalam mengesan, mengawal dan mengatasi tekanan dalaman diri dan luaran serta berupaya meningkatkan lokus kawalan diri dan kemampuan mengawal minda bawah paras sedar dan memberi kesan positif terutama dalam penyelesaian masalah.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Rozlinda Binti Ismail  
E-mel Dihubungi : rozlinda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847677,