Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 2
Kod Kursus : FCA0015
Tarikh Kursus : 17/07/2018 - 20/07/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Bilik Latihan 1, Aras 4, Blok C3, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kompleks C, 62510 W.P Putrajaya, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan keperluan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 dengan betul;
ii) Mengaplikasikan Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam organisasi dengan betul.

Pengurus Kursus : Wan Noor Asiah Bt Wan Mohamad Nawi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Noor Asiah Bt Wan Mohamad Nawi, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : nuraisyah@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847750, 0320847723,