Maklumat Kursus
Nama Kursus : Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases
Kod Kursus : KCA0112
Tarikh Kursus : 13/08/2018 - 17/08/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 17-44
Tempat Kursus : Makmal Siber 2, Aras 2 i-IMATEC, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Jln Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Memperolehi kemahiran untuk menyelenggara pangkalan data Microsoft SQL Server 2014.
ii) Mengaplikasi ciri dan tool SQL Server 2014 dalam penyelenggaraan pangkalan data.
iii) Mengenalpasti keupayaan merentas platform data SQL Server.

Pengurus Kursus : Yuhanis Binti Mohd Amin
Pegawai untuk Dihubungi : Yuhanis Binti Mohd Amin, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : yuhanis@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847788, 0320847723,