Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1
Kod Kursus : KCA0017
Tarikh Kursus : 24/07/2018 - 26/07/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Siber 1, Aras 2 Bangunan IMATEC, INTAN Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan tatacara pengurusan perolehan dan pentadbiran kontrak ICT sektor awam berdasarkan pekeliling dan garis panduan yang berkuatkuasa.
ii) Memberi contoh-contoh amalan terbaik dalam mendepani isu dan cabaran proses perolehan ICT bagi menjamin kepentingan Kerajaan.

Pengurus Kursus : Muhammad Nizam Bin Shamsury
Pegawai untuk Dihubungi : Muhammad Nizam Bin Shamsury, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : synizam@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847764, 03-20847797,