Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018
Kod Kursus : KEA0022
Tarikh Kursus : 02/10/2018 - 04/10/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : INTAN PUTRAJAYA 62510 W.P Putrajaya, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan berhubung instrument psikologi yang boleh membantu dalam menyampaikan perkhidmatan kaunseling.
ii) Memberi maklumat berhubung terapi atau teknik untuk pengurusan emosi.
iii) Memberi maklumat berhubung permasalahan mental dan tindakan yang perlu diambil secara terperinci.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Nurhuda Binti Jaafar  
E-mel Dihubungi : nurhuda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7385,