Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018
Kod Kursus : KEA0015
Tarikh Kursus : 09/10/2018 - 11/10/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah A2, Aras 2, Blok A INTAN Kampus Utama Bukit Kiara Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Pendedahan berhubung Five Minds of the Future oleh Howard Gardner
ii) Mempelajari kemahiran untuk membentuk dan meningkatkan 5 jenis minda iaitu minda berdisiplin, minda sintesis, minda kreatif, minda menghormati dan minda beretika
iii) Mempelajari cara gaya kepimpinan berasaskan amalan beretika dan integriti

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Che Rosmawati Binti Che Ya  
E-mel Dihubungi : wati@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7386,