Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2
Kod Kursus : KCA0041
Tarikh Kursus : 25/09/2018 - 28/09/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Makmal JICA, Tingkat 3 Bangunan IMATEC Intan Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan keperluan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 dengan betul;
ii) Mengaplikasikan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 semasa role play sesi audit dalam dengan betul; dan
iii) Menulis laporan audit dalam mengikut keperluan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 dengan betul.

Pengurus Kursus : Wan Noor Asiah Bt Wan Mohamad Nawi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Noor Asiah Bt Wan Mohamad Nawi, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : nuraisyah@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847750, 03-20847797,