Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Negara Bangsa Bilangan 2/2018
Kod Kursus : KEA0038
Tarikh Kursus : 23/10/2018 - 25/10/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41 - 56
Tempat Kursus : Bilik Kuliah A1, Blok A, Aras 1, Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia, INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Melahirkan penjawat awam yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap negara.
ii) Membentuk pemahaman yang nyata dan sedar (conscious) mengenai asas-asas pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa
iii) Menyemai prinsip tadbir urus negara yang memartabatkan nilai-nilai moral, agama, sejarah, budaya, tradisi dan alam pandangan (worldview) tempatan
iv) Melahirkan pentadbir awam yang sensitif dan inklusif terhadap keperluan sosial semua lapisan komuniti negara

Pengurus Kursus : Mohammad Azizi Bin Ngadiran
Pegawai untuk Dihubungi : Mohammad Azizi Bin Ngadiran, Nurhuda Binti Jaafar  
E-mel Dihubungi : mohdazizi@intanbk.intan.my, nurhuda@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7665, 03-2084 7385,