Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Negara Bangsa Bilangan 3/2018
Kod Kursus : KEA0038
Tarikh Kursus : 13/11/2018 - 15/11/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41 - 56
Tempat Kursus :
Yuran: RM30

Objektif : i) Melahirkan penjawat awam yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap negara
ii) Membentuk pemahaman yang nyata dan sedar (conscious) mengenai asas-asas pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa
iii) Menyemai prinsip tadbir urus negara yang memartabatkan nilai-nilai moral, agama, sejarah, budaya, tradisi dan alam pandangan (worldview) tempatan
iv) Melahirkan pentadbir awam yang sensitif dan inklusif terhadap keperluan sosial semua lapisan komuniti negara

Pengurus Kursus : Mohammad Azizi Bin Ngadiran
Pegawai untuk Dihubungi : Mohammad Azizi Bin Ngadiran, Che Rosmawati Binti Che Ya  
E-mel Dihubungi : mohdazizi@intanbk.intan.my, wati@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7665, 03-2084 7386,