Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Negara Bangsa Bilangan 1/2018
Kod Kursus : KEA0038
Tarikh Kursus : 18/09/2018 - 20/09/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Bilik Kuliah A1, Blok A Aras 1, Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia, INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Melahirkan penjawat awam yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap negara.
ii) Membentuk pemahaman yang nyata dan sedar (conscious) mengenai asas-asas pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa.
iii) Menyemai prinsip tadbir urus negara yang memartabatkan nilai-nilai moral, agama, sejarah, budaya, tradisi dan alam pandangan (worldview) tempatan.
iv) Melahirkan pentadbir awam yang sensitif dan inklusif terhadap keperluan sosial semua lapisan komuniti negara.

Pengurus Kursus : Mohammad Azizi Bin Ngadiran
Pegawai untuk Dihubungi : Mohammad Azizi Bin Ngadiran, Che Rosmawati Binti Che Ya  
E-mel Dihubungi : mohdazizi@intanbk.intan.my, wati@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7665, 03-2084 7386,