Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018
Kod Kursus : FEA0002
Tarikh Kursus : 26/06/2018 - 28/06/2018
Kumpulan Sasaran : Perlaksana I dan II
Tempat Kursus : Bilik Latihan 1, Aras 4, Blok C3, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Kampus Putrajaya, 62510 W.P Putrajaya, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasikan tingkah laku yang lebih baik untuk meningkatkan prestasi hasil kerja berkualiti.
ii) Mengaplikasikan tugas secara profesional, beretika dan berintegriti dalam satu pasukan berlandaskan nilai-nilai murni; dan
iii) Mengurus emosi dan meningkatkan tahap profesionalisme diri yang unggul.

Pengurus Kursus : Md Sariff Bin Md Som
Pegawai untuk Dihubungi : Md Sariff Bin Md Som, Humaira Binti Mohd Halim  
E-mel Dihubungi : sariff@intanbk.intan.my, humaira@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-8885 5224, 03-8885 5226, 03-8885 3231