Maklumat Kursus
Nama Kursus : Excel Power Tools
Kod Kursus : KCA0116
Tarikh Kursus : 24/09/2018 - 26/09/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-48
Tempat Kursus : Makmal ICT4 , Aras 2, Bangunan IMATEC INTAN Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasikan Power Pivot untuk melakukan analisis data dengan menggunakan perisian Microsoft Excel 2013 dengan betul
ii) Mengaplikasikan Power View untuk membina laporan dengan betul
iii) Mengeksplorasi data geo spatial menggunakan Power Map menggunakan perisian Microsoft Excel 2013 dengan betul

Pengurus Kursus : Kartini Binti Jailani
Pegawai untuk Dihubungi : Kartini Binti Jailani, Nur Syafirah Binti Abdullah Hashim  
E-mel Dihubungi : kartini.jailani@intanbk.intan.my, syafirah@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7874, 03-2084 7702,