Maklumat Kursus
Nama Kursus : Data Science For Big Data Analytics
Kod Kursus : KCA0069
Tarikh Kursus : 13/08/2018 - 16/08/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Bilik Siber 1, level 2, bangunan i-IMATEC INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menganalisa dan memanipulasi use-cases datasets sebenar dengan menggunakan perisian RStudio dan pengaturcaraan R
ii) Menghasilkan grafik analitik dengan menggunakan exploratory graph dan
iii) Menghasilkan aplikasi data analitik yang mudah bersama laporan dokumentasi yang berkaitan

Pengurus Kursus : Nurrul Akma Binti Mahamad Amin
Pegawai untuk Dihubungi : Nurrul Akma Binti Mahamad Amin, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : nurrulakma@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847718, 03-20847797,