Maklumat Kursus
Nama Kursus : Dashboard Reporting
Kod Kursus : KCA0098
Tarikh Kursus : 04/09/2018 - 06/09/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-48
Tempat Kursus : Makmal Siber 2, Aras 2, Bangunan IMATEC INTAN Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan langkah-langkah untuk menggunakan Excel Dashboard dalam melaksanakan analisis data.
ii) Menganalisis data organisasi dalam bentuk visual menggunakan Excel Dashboard.

Pengurus Kursus : Kartini Binti Jailani
Pegawai untuk Dihubungi : Kartini Binti Jailani, Nur Syafirah Binti Abdullah Hashim  
E-mel Dihubungi : kartini.jailani@intanbk.intan.my, syafirah@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7874, 03-2084 7702,