Maklumat Kursus
Nama Kursus : Bengkel Learning Needs Analysis
Kod Kursus : KXA0001
Tarikh Kursus : 18/09/2018 - 20/09/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : Bilik Seri Kiambang 3 Aras 1, Blok Akademik INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan proses dan kepentingan Analisis Keperluan Pembelajaran berdasarkan manual Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
ii) Mengenal pasti instrumen-instrumen analisis bagi pelaksanaan Analisis Keperluan Pembelajaran Sektor Awam
iii) Mengenal pasti format yang betul dalam menyediakan kertas cadangan dan laporan Analisis Keperluan Pembelajaran Sektor Awam

Pengurus Kursus : Siti Hawa Binti Mohamad
Pegawai untuk Dihubungi : Siti Hawa Binti Mohamad, Nur Damia Binti Abdul Halim  
E-mel Dihubungi : sitihawa@intanbk.intan.my, nurdamia@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7375, 03-20847391,