Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Lanjutan
Kod Kursus : KFB0007
Tarikh Kursus : 06/08/2018 - 16/08/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah BKA3, Aras 3, Blok A, INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Damansara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM50
Nota Tambahan: Perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang perolehan atau mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang perolehan.

Objektif : i) Meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta kursus bahawa bidang perolehan merupakan satu bidang strategik yang memerlukan penekanan kepada aspek pengurusan terbaik untuk mencapai objektif perolehan.
ii) Melengkapkan peserta kursus dengan pengetahuan dan teknik yang relevan dalam menguruskan perolehan Kerajaan supaya ianya memberikan pulangan terbaik untuk Kerajaan.
iii) Meningkatkan kemahiran peserta kursus dalam menguruskan perolehan melalui pendedahan mendalam mengenai dasar, peraturan dan pekeliling yang ditetapkan oleh Kerajaan

Pengurus Kursus : Azizah Bte Ramli
Pegawai untuk Dihubungi : Azizah Bte Ramli, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : ziezah@intanbk.intan.my, asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7463, 03-2084 7296,