Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Asas
Kod Kursus : KFB0007
Tarikh Kursus : 16/07/2018 - 26/07/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Kiambang 2, Aras 3, Blok Akademik INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Damansara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM50
Nota Tambahan: Perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang perolehan atau mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam bidang perolehan.

Objektif : i) Meningkatkan kefahaman dan kesedaran peserta bahawa bidang perolehan merupakan satu bidang strategik yang memerlukan penekanan kepada aspek pengurusan terbaik untuk mencapai objektif perolehan.
ii) Memperlengkapkan pegawai perolehan kerajaan dengan pengetahuan dan teknik yang relevan dalam membuat sesuatu keputusan berkaitan perolehan kerajaan supaya
iii) Meningkatkan kemahiran pegawai perolehan kerajaan dalam menguruskan perolehan melalui pendedahan mendalam tentang dasar, peraturan dan pekeliling yang ditetapkan oleh kerajaan.

Pengurus Kursus : Azizah Bte Ramli
Pegawai untuk Dihubungi : Azizah Bte Ramli, Nurul Asmaq Binti Daud  
E-mel Dihubungi : ziezah@intanbk.intan.my, asmaq@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7463, 03-2084 7296,