Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan Akruan
Kod Kursus : KFA0017
Tarikh Kursus : 01/10/2018 - 04/10/2018
Kumpulan Sasaran : Gred 17-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah BKA1, Aras 3, Blok A, INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Damansara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan aset selaras dengan 1PP-Tatacara Pengurusan Aset Alih dan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa;
ii) Mengenal pasti punca-punca berlakunya ketidakakuran dalam pengurusan aset dan;
iii) Menerangkan amalan-amalan pengurusan aset yang terbaik melalui perkongsian ilmu dan pengalaman.

Pengurus Kursus : Azizah Bte Ramli
Pegawai untuk Dihubungi : Azizah Bte Ramli, Muhammad Fikri Bin Ramli  
E-mel Dihubungi : ziezah@intanbk.intan.my, fikri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7463, 03-20847344,