Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Asas Metodologi Penyelidikan Kuantitatif
Kod Kursus : KRA0004
Tarikh Kursus : 23/04/2019 - 24/04/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : INTAN Kampus Putrajaya Aras 4, Blok C3, Parcel C, Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia, 62510 W.P Putrajaya, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan kepada peserta tentang metodologi penyelidikan kuantitatif

Pengurus Kursus : Jacquiline Juliana S Vincent
Pegawai untuk Dihubungi : Jacquiline Juliana S Vincent, Nurhafiza Bt Ruslan  
E-mel Dihubungi : jacquiline@intanbk.intan.my, nurhafiza@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847360, 03-2084 7436, 03-2084 7360