Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pembangunan Laman Web : Joomla
Kod Kursus : KCA0035
Tarikh Kursus : 04/03/2019 - 07/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-44
Tempat Kursus : Institut Tadbiran Awam Negara i-Imatec, Intan Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Membangunkan laman web menggunakan Sistem Pengurusan Kandungan (CMS) Joomla
ii) Melaksanakan pemasangan sistem dan pangkalan data Joomla.
iii) Mengaplikasikan kemudahan extensions di dalam Joomla dengan betul untuk membangunkan laman web.

Pengurus Kursus : Zahariman Farhan Bin Mohd Yatim
Pegawai untuk Dihubungi : Zahariman Farhan Bin Mohd Yatim, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : farhan@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847730, 0320847723,