Maklumat Kursus
Nama Kursus : Masterclass on Civil Service Collaboration
Kod Kursus : KPA0026
Tarikh Kursus : 17/06/2019 - 21/06/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : DEWAN KASTURI, BLOK C INTAN BUKIT KIARA, JALAN BUKIT KIARA 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Untuk mengenal pasti perbezaan konsep antara kerjasama, penyelarasan dan kolaborasi dalam sektor awam di Malaysia
ii) Menyatakan kepentingan kolaborasi dalam sektor awam
iii) Menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea yang mempunyai elemen kolaborasi antara kementerian/jabatan

Pengurus Kursus : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa
Pegawai untuk Dihubungi : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : anaz@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7312, 03-20847326,