Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform)
Kod Kursus : KPA0028
Tarikh Kursus : 12/03/2019 - 13/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : INTAN Putrajaya, JPA Aras 4, Blok C3, Kompleks C Jabatan Perkhidmatan Awam, 62510, Wilayah Persekutuan Putrajaya
Yuran: RM30

Objektif : i) Menyatakan konsep asas pendekatan tadbir urus sektor awam
ii) Menyenaraikan amalan-amalan baik dalam tadbir urus dalam sektor awam

Pengurus Kursus : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa
Pegawai untuk Dihubungi : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : anaz@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7312, 03-20847326,