Maklumat Kursus
Nama Kursus : Masterclass On Civil Service Governance
Kod Kursus : KPA0027
Tarikh Kursus : 01/07/2019 - 04/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41 - 56
Tempat Kursus : DEWAN KASTURI, BLOK C INTAN BUKIT KIARA, JALAN BUKIT KIARA 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenal pasti perbezaan konsep antara 'Public Administration', 'New Public Management', dan 'New Public Governance'
ii) Menyatakan kepentingan konsep tadbir urus dalam sektor awam
iii) Menghasilkan sekurang-kurangnya satu idea untuk penambahbaikan penyampaian perkhidmatan sedia ada dengan mengunapakai 'Four-Governance Model Framework'

Pengurus Kursus : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa
Pegawai untuk Dihubungi : Mohamad Shahrul Anaz Bin Musa, Muhd Hafiz Bin Zainuddin  
E-mel Dihubungi : anaz@intanbk.intan.my, muhdhafiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7312, 03-20847326,