Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Pentadbiran Kewangan Ketua Jabatan
Kod Kursus : KFA0009
Tarikh Kursus : 06/05/2019 - 09/05/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : BILIK KULIAH SERI DELIMA, BLOK B, ARAS 2 INTAN KAMPUS UTAMA BUKIT KIARA, JALAN BUKIT KIARA 50480, KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Menambah pengetahuan, kefahaman dan kesedaran mengenai kepentingan pengurusan Kewangan Awam yang baik secara holistik;
ii) Meningkatkan kemahiran dan pengalaman bagi mengenal pasti penyelesaian kepada permasalahan berkaitan dengan pengurusan Kewangan Awam; dan
iii) Meningkatkan komitmen dalam menguruskan Kewangan Awam yang berpaksikan kepada amanah dan tanggungjawab yang dipikul oleh Pegawai Kanan Kerajaan.

Pengurus Kursus : Ravina A/p Lachimaya
Pegawai untuk Dihubungi : Ravina A/p Lachimaya, Muhammad Fikri Bin Ramli  
E-mel Dihubungi : iravina@intanbk.intan.my, fikri@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847670, 03-20847344,