Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 6/2019
Kod Kursus : FEA0002
Tarikh Kursus : 23/04/2019 - 25/04/2019
Kumpulan Sasaran : Perlaksana I dan II
Tempat Kursus : Dewan Mezzanine Aras 2, Blok C1, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Kompleks C, Puat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengaplikasikan cara bekerja yang lebih baik untuk meningkatkan prestasi hasil kerja berkualiti.
ii) Mengaplikasikan tugas secara profesional, beretika dan berintegriti dalam pasukan dan organisasi; dan
iii) Menambah nilai yang positif dalam mengurus emosi untuk meningkatkan tahap profesionalisme diri yang unggul.

Pengurus Kursus : Md Sariff Bin Md Som
Pegawai untuk Dihubungi : Md Sariff Bin Md Som, Humaira Binti Mohd Halim  
E-mel Dihubungi : sariff@intanbk.intan.my, humaira@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-8885 5224, 03-8885 5226, 03-8885 3231