Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2/2019
Kod Kursus : KCA0041
Tarikh Kursus : 25/06/2019 - 28/06/2019
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Bilik JICA, Tingkat 3, Bangunan IMATEC Intan Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan keperluan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 dengan betul;
ii) Mengaplikasikan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 semasa role play sesi audit dalam dengan betul; dan
iii) Menulis laporan audit dalam mengikut keperluan standard Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS), ISO/IEC 27001:2013 dengan betul.

Pengurus Kursus : Wan Noor Asiah Bt Wan Mohamad Nawi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Noor Asiah Bt Wan Mohamad Nawi, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : nuraisyah@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847750, 0320847723,