Maklumat Kursus
Nama Kursus : Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1
Kod Kursus : KCA0090
Tarikh Kursus : 23/07/2019 - 25/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Makmal Siber 3, Aras 2, Bangunan IMATEC, INTAN Bukit Kiara Jalan Bukit Kiara, Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan konsep asas MYGovEA dan persediaan ke arah pelaksanaan MYGovEA
ii) Menerangkan rangka kerja dan metodologi MYGovEA
iii) Menggunakan Modelling Language untuk membangunkan MYGovEA (Business, Data, Application dan Technology)

Pengurus Kursus : Esmawaty Binti Mohamad
Pegawai untuk Dihubungi : Esmawaty Binti Mohamad, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : esmawaty@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7705, 0320847723,