Maklumat Kursus
Nama Kursus : Business Continuity Management (BCM) Siri 1
Kod Kursus : KCA0103
Tarikh Kursus : 18/06/2019 - 19/06/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Siber 1, Tingkat 2, i-IMATEC INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) a) Menerangkan secara komprehensif mengenai konsep BCM dan proses pembentukan strategi BCM mengikut piawaian ISO 22301: Business Continuity Managemet tanpa supervisi;
ii) b) Menerangkan proses pembangunan pelan dan pelaksanaan program BCM di agensi- agensi sektor awam tepat mengikut piawaian ISO 22301: Business Continuity Managemet tanpa supervisi;
iii) c) Menganalisa dan mengenalpasti isu-isu pelaksanaan BCM di organisasi dengan merujuk kepada piawaian ISO 22301: Business Continuity Managemet tanpa supervisi.

Pengurus Kursus : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy
Pegawai untuk Dihubungi : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : jaya@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847753, 03-20847797,