Maklumat Kursus
Nama Kursus : Business Continuity Management (BCM) Siri 2
Kod Kursus : KCA0103
Tarikh Kursus : 10/09/2019 - 11/09/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Siber 1, Tingkat 2, i-IMATEC INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) a)Menerangkan secara komprehensif mengenai konsep BCM dan proses pembentukan strategi BCM
ii) b)Menerangkan proses pembangunan pelan dan pelaksanaan program BCM di agensi- agensi sektor awam;
iii) c)Menganalisa dan mengenalpasti isu-isu pelaksanaan BCM di organisasi.

Pengurus Kursus : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy
Pegawai untuk Dihubungi : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : jaya@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847753, 0320847723,