Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pengurusan Risiko ICT Siri 1
Kod Kursus : KCA0102
Tarikh Kursus : 06/03/2019 - 07/03/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Makmal ICT 1, Tingkat 2, i-IMATEC INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan konsep risiko ICT dan pengurusan risiko ICT dengan jelas mengikut piawaian ISO 31000: Risk Management Standard tanpa supervisi;
ii) Menerangkan proses pengurusan risiko ICT dengan betul mengikut piawaian ISO 31000: Risk Management Standard tanpa supervisi;
iii) Menyenaraikan dan menilai risiko ICT di organisasi masing-masing dengan tepat menggunakan Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology (MyRAM) tanpa supervisi;
iv) Mengenalpasti dan menerangkan teknik-teknik mitigasi untuk mengatasi risiko ICT dengan betul mengikut piawaian ISO 31000: Risk Management Standard tanpa supervisi

Pengurus Kursus : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy
Pegawai untuk Dihubungi : Dr.jayaletchumi A/p T. Sambantha Moorthy, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : jaya@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847753, 0320847723,