Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Leadership Plus
Kod Kursus : KLA0043
Tarikh Kursus : 24/09/2019 - 26/09/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Dewan Seri Baiduri INTAN Kampus Utama Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menjelaskan berhubung kepimpinan kendiri, personaliti diri dan individu yang dipimpin serta pemegang taruh
ii) Menjelaskan kriteria dan kepentingan membina jenama kepimpinan
iii) Menjelaskan pendekatan untuk berfikir dan bertindak secara sistematik serta strategik

Pengurus Kursus : Nur Aimie Binti Mohd Azlan
Pegawai untuk Dihubungi : Nur Aimie Binti Mohd Azlan, Norhazlina Binti Ahmad  
E-mel Dihubungi : nuraimie@intanbk.intan.my, hazlin@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7335, 03-2084 7430,