Maklumat Kursus
Nama Kursus : Etika Kerja: Gamifikasi Bil. 4/2019
Kod Kursus : KEA0039
Tarikh Kursus : 11/09/2019 - 12/09/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 1-29
Tempat Kursus : BILIK KULIAH A1 ARAS BAWAH, BLOK A, INTAN KAMPUS UTAMA BUKIT KIARA 50480 KUALA LUMPUR
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenalpasti kepentingan pembudayaan etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.
ii) Menyenaraikan kepentingan etika kerja profesional ketika melaksanakan tugas sebagai penjawat awam.
iii) Mengaplikasi lapan nilai etos sebagai etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.

Pengurus Kursus : Hamima Madona Binti Hussain
Pegawai untuk Dihubungi : Hamima Madona Binti Hussain, Che Rosmawati Binti Che Ya  
E-mel Dihubungi : wati@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 20847351, 03-2084 7386,