Maklumat Kursus
Nama Kursus : Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate)
Kod Kursus : KCA0118
Tarikh Kursus : 07/10/2019 - 10/10/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-44
Tempat Kursus : Makmal ICT 4, Aras 3 Kluster i-IMATEC, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Jln Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan langkah-langkah pembangunan aplikasi web menggunakan MySQL, PHP, Bootstrap, CSS dan Javascript
ii) Menerangkan konsep mengintegrasikan aplikasi dan pangkalan data dengan menggunakan teknologi web
iii) Menerangkan berkaitan pengurusan dan keselamatan server web
iv) Menerangkan berkaitan pengurusan dan keselamatan pangkalan data

Pengurus Kursus : Yuhanis Binti Mohd Amin
Pegawai untuk Dihubungi : Yuhanis Binti Mohd Amin, Nur Syafirah Binti Abdullah Hashim  
E-mel Dihubungi : yuhanis@intanbk.intan.my, syafirah@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847788, 03-2084 7702,