Maklumat Kursus
Nama Kursus : Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD)
Kod Kursus : KCA0127
Tarikh Kursus : 25/06/2019 - 27/06/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 29-48
Tempat Kursus : Makmal ICT 3, Aras 2, Bangunan I-IMATEC INTAN Kampus Utama Bukit Kiara Jalan Bukit Kiara, 50480, Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan konsep asas analisis dan rekabentuk sistem berasaskan kaedah Object Oriented Approach;
ii) Mengaplikasikan teknik-teknik Object Oriented Approach dalam pembangunan sistem;
iii) Menghasilkan reka bentuk sistem berasaskan Unified Modelling Language

Pengurus Kursus : Yoganathan A/l Muniandy
Pegawai untuk Dihubungi : Yoganathan A/l Muniandy, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : yoga@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 032084 7714, 03-20847797,