Maklumat Kursus
Nama Kursus : Database Administration Fundamentals (40364)
Kod Kursus : KCA0109
Tarikh Kursus : 09/07/2019 - 11/07/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-44
Tempat Kursus : Makmal Siber 2, Aras 2, Bangunan IMATEC INTAN Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Participants able to understand core database concepts, create database objects, manipulate data, understand data storage and administer a database successfully.

Pengurus Kursus : Yuhanis Binti Mohd Amin
Pegawai untuk Dihubungi : Yuhanis Binti Mohd Amin, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : yuhanis@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847788, 03-20847797,