Maklumat Kursus
Nama Kursus : Pembangunan Laman Web : Joomla
Kod Kursus : KCA0035
Tarikh Kursus : 05/08/2019 - 08/08/2019
Kumpulan Sasaran : Gred 17-44
Tempat Kursus : Makmal ICT 3, Aras 3, Kluster i-IMATEC Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Yuran: RM30

Objektif : i) Membangunkan laman web menggunakan Sistem Pengurusan Kandungan (CMS) Joomla
ii) Melaksanakan pemasangan sistem dan pangkalan data Joomla.
iii) Mengaplikasikan kemudahan extensions di dalam Joomla dengan betul untuk membangunkan laman web.

Pengurus Kursus : Yuhanis Binti Mohd Amin
Pegawai untuk Dihubungi : Yuhanis Binti Mohd Amin, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : yuhanis@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-20847788, 0320847723,